Obiekty budowane na potrzeby rolnictwa i działalności rolniczej.

Posted In Hale rolnicze - By On With 0 Comments

Gospodarstwa rolne potrzebują miejsc, gdzie będą mogły realizować działalność związana z przechowywaniem płodów rolnych oraz ich przygotowywaniem do wymagań, jakie stawia współczesny rynek spożywczy. Obiekty takie muszą spełniać określone warunki.

Budowa obiektu dopasowanego do potrzeb rolnika.

Wiele obiektów istniejących w gospodarstwach rolnych wymaga modernizacji. Procesy takie są kosztowne, nie wspominając o pracochłonnych remontach. Efekt takich prac często nie jest zadowalający i wymusza stosowanie rozwiązań zastępczych lub adaptowanych na bieżąco. Większe możliwości zapewnią hale rolnicze wykonywane na szkielecie metalowym. Już podczas prac projektowych rolnik ma możliwość ustalenia, jakie warunki musi spełniać taki obiekt. Nowe konstrukcje pozwalają na uzyskanie dużej rozpiętości pomiędzy ścianami. Taki układ budynku umożliwia dowolne kształtowanie powierzchni użytkowej. Pamiętać należy, że często hale przeznaczone są jednakowo do krótkotrwałego magazynowania towarów lub do przetwórstwa rolnego. Takie rodzaje działalności wymagają określonych warunków dla poprawnego przeprowadzenia procesu przetwarzania.

Wybieranie konstrukcji zapewniających izolacje akustyczna i termiczną

Płody rolne są wrażliwym na zmianę czynników zewnętrznym towarem. Należy dołożyć wszelkich starań w celu minimalizowania strat wynikających z psucia się produktów. W grę wchodzą takie negatywne czynniki jak temperatura i wilgotność. Stad konieczność użycia do budowy hal rolniczych odpowiednio dobranych grubości płyt wielowarstwowych. W ten sposób chronimy towar zgromadzony wewnątrz. Dotyczy to zarówno niskiej, jak i wysokiej temperatury, która powoduje wysychanie warzyw i owoców. Odpowiednia izolacja również zmniejsza koszty używanej instalacji schładzającej. Łatwiej utrzymać parametry wymagane do przechowywania, ponieważ w pomieszczeniach panują stałe warunki.

Aby takie hale rolnicze mogły pełnić funkcje przetwórcze, muszą być mało uciążliwe dla otoczenia. Stąd konieczność niskiego poziomu hałasu na zewnątrz obiektu. Tu również ściany wykonane z płyt warstwowych zapewnia dźwiękoszczelność. Pozwala to na ustawianie takich obiektów blisko budynków mieszkalnych bez konieczności dodatkowej ochrony przed hałasem.

Komfort dostaw i załadunku dzięki konstrukcji hali

Dzięki konstrukcji szkieletowej hala może być wyposażona w dowolny otwór bod drzwi wjazdowe dla samochodów i pojazdów ciężarowych. W ten sposób ułatwiony jest proces załadunku i rozładunku dostaw. W ten sposób bezpośrednio można kompletować zamówienia i przyjmować towar w warunkach przedłużających jego trwałość.

Hale rolnicze ułatwiają organizację pracy w gospodarstwie. W ten sposób budowane są nowoczesne obiekty, które mogą być wszechstronnie używane według aktualnej koniunktury na rynku rolnym.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>