Centra dystrybucji dla spółdzielni rolniczych

Posted In Hale rolnicze - By On With 0 Comments

Małe gospodarstwa rolne powinny łączyć się, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Dobrze, kiedy tworzą spółdzielnie i realizują projekty związane z obiektami magazynowymi do przechowywania wspólnej produkcji. Miejsca takie oczywiście wykonują również inne funkcje wspierające działalność spółdzielni.

Nowoczesne obiekty do magazynowania płodów rolnych

Tworząc spółdzielnię rolniczą, podmioty chcą tego, aby wyrób był tej samej jakości niezależnie od miejsca wytworzenia. W przypadku płodów rolnych ważne jest również ich przechowywanie. Dobre parametry temperatury i wilgotności mogą wydłużyć okres przydatności do spożycia, a co za tym idzie możliwość sprzedaży w dowolnym momencie. Tak korzystać można ze zmian koniunktury na rynku. Obiekty wykonane w technologi szkieletu metalowego pokrytego panelami z płyt warstwowych pozwalają na dowolne dopasowywanie powierzchni wewnątrz na cele spółdzielni. Dowolnie można tworzyć strefy o różnych parametrach dla różnych produktów. To ważne, aby mieć kontrolę warunkami magazynowania. Potrzeby rynku stale się zmieniają wraz z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi jakości.

Przetwórstwo jako działalność spółdzielni rolniczej

Mając takie obiekty jak hale oraz możliwości dowolnego kreowania układu pomieszczeń warto rozważyć wprowadzenie działalności przetwórczej. Połączenie funkcji magazynowej z przetwarzaniem płodów rolnych daje większe możliwości. Rolnicy sami decydować mogą wtedy jaka część produktów będzie sprzedawana na rynku detalicznym a jak część produkcji rolnej może zostać przetworzona, aby uzyskać lepszą cenę lub wydłużyć okres trwałości. Tu również można wykorzystać właściwości izolacyjne elementów, z których budowane są hale rolnicze. W przypadku przetwórstwa spożywczego często zachodzi konieczność obniżenia temperatury. Dobrze izolowane pomieszczenia będą wymagały mniejszego nakładu energii elektrycznej potrzebnej do pracy urządzeń chłodzących.

Wielu dostawców i jeden punkt logistyczny

W przypadku spółdzielni rolnej warto pamiętać, że występuje wielu dostawców. Aby ułatwić sprzedaż i przechowywanie warto posiadać jeden duży punkt obsługujący takie działania. Nowoczesna hala rolnicza jest dopasowana do takich potrzeb. W jednym obiekcie można zaoferować odbiorcy produkt o różnych parametrach przetworzenia. Powierzchnia magazynowa pozwala na kontraktacje dostaw terminowych.

Budowa nowoczesnych hal rolniczych może powodować zwiększenie możliwości i rodzajów działalności rolnej. Docenia to szczególnie zrzeszenia rolników w postaci spółdzielni.
To również sposób, aby podwyższyć jakość wyrobów przez ich odpowiednie magazynowanie oraz przetwórstwo przy odpowiednich warunkach związanych z temperaturą lub wilgotnością.

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>