Pomysł powołania przedsiębiorstwa windykacyjnego jest wynikiem długoletnich prac zespołu fachowców o rozległych osiągnięciach w branży finansowej, doradczej i audytorskiej. W efekcie badań rynku, wielu konsultacji z potencjalnie zainteresowanymi reprezentantami branży bankowej i pozabankowej, z fachowcami na co dzień borykającymi się z problematyką wzrastającej pułapki złych wierzytelności, powstał pomysł biznesu, którego przesłanką było stworzenie kompletnej oferty, skonstruowanej z całej gamy instrumentów finansowych i wykonawczych, która połączyła umiejętne i niestandardowe sterowanie zestawami długów z doświadczeniem zespołów i partnerów operacyjnych. Z osobistej praktyki inicjatorów przedsiębiorstwa widać, iż małe i słabe organizacyjnie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, małe banki korporacyjne, firmy parabankowe i zwykłe przedsiębiorstwa – zmagają się z dużymi problemami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc ze względów logistycznych czy też prawnych nawiązać walki z oszukańczymi dłużnikami w sposób bardziej twórczy, nie ograniczając się do łatwej i nie bardzo skutecznej drogi sądowej. Prekursorski koszyk produktów i usług, stworzony przez ekspertów organizacji i twórczo dostosowywany do potrzeb klienta, pozwala na dokładną obsługę przedsiębiorstw nie tylko finansowych, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są niespłacane wierzytelności. Zwłaszcza doskonale rozpoznaje się tu potrzeby i indywidualne cechy funkcjonowania spółdzielczych instytucji finansowych..